Rahapelit ovat erittäin suosittuja suomalaisten keskuudessa. Tutkimusten mukaan jopa kolme neljästä suomalaisesta on pelannut jotakin rahapeliä netissä ainakin kerran viimeisen vuoden aikana. Useimmille henkilöille pelaaminen on mukavaa ajanvietettä tai joskus jopa mielekäs harrastus. Mutta asialla on myös toinen puoli: Suomessa on Päihdelinkin tietojen mukaan arviolta 130 000 henkeä, joilla on jonkinasteinen ongelma peliriippuvuuden kanssa, kun pelaamisen hallinta on päässyt karkaamaan käsistä. Pelaaminen aiheuttaa voimakasta mielihyvää, ja voittamisesta saa dopamiinipiikin ja onnistumisen tunteen, jota henkilö saattaa alkaa kaivata yhä useammin ja useammin. Monet pelejä joskus pelanneet tietävät niistä saatavan jännityksen tunteen ja riskinoton mielekkyyden. Moni ajattelee tällaisten tuntemusten tuovan elämään sisältöä ja tarjoavan hetkellisen pakopaikan pois jokapäiväisestä harmaan arjen aherruksesta. Peliriippuvuus voi syntyä rahapelien ohella myös tietokoneella, pelikonsolilla tai mobiililaitteella pelattaviin perinteisiin videopeleihin, kun pelaamisesta tulee pakonomaista väliaikaisten elämysten hakemisen sijaan. Tässä vaiheessa peliharrastus ei yleensä enää tunnu mukavalta ja rentouttavalta, vaan pikemminkin pakonomaiselta toiminnalta. Peliriippuvuuden seurauksia voivat olla vakavatkin psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat. Kaikki nämä tulee huomioida kokonaisvaltaisessa hoidossa, joka suunnitellaan peliriippuvaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Jos tunnistat näitä ongelmia itsessäsi, hae apua peliriippuvuuteen jo tänään. Älä arkaile tarvittaessa pyytää apua läheisiltäsi.

peliriippuvuus

Miten peliriippuvuus voidaan hoitaa?

Kun kasinopelien pelaamisesta tulee ongelma, se voi olla joskus vaikea tunnistaa. Monet pelaajat pyrkivät viimeiseen asti salaamaan peliriippuvuusongelmansa, joten esille tulo ei ole aina itsestäänselvyys. Monesti peliriippuvuuden oireet tunnistaakin joko kumppani, perheenjäsen tai läheinen ystävä. Kun peliriippuvuus hoito saadaan aloitettua ajoissa, peliriippuvaisen paranemisen ennuste on hyvä. Tämä vaatii ongelman tiedostamista ja hyväksymistä, jotta peliriippuvainen voi hakeutua hoitoon ja saada tarvitsemansa avun. Peliongelman hoito voidaan aloittaa yleensä heti, kun sopiva paikka hoidon toteuttamiselle on tiedossa. Tärkeää peliriippuvuuden hoidossa onkin valita oikeanlainen terapeutti, joka on mielellään erikoistunut peliriippuvuuksien hoitoon. Näin varmistetaan tehokas ja oikein toteutettu hoito, joka todella auttaa riippuvaista pääsemään eroon ongelmastaan.

Ongelmapelaaja saattaa kokea häpeän tunteita pelaamiseen liittyen. Liikapelaamisesta johtuvat ahdistuksen ja syyllisyyden tunteet ovat tuttuja tuntemuksia peliriippuvaiselle. Pelaaminen ei välttämättä tuota enää lainkaan sellaista tyydytystä, mitä pelaaja alun perin pelaamisesta sai. Peliriippuvuus saattaa myös pahimmillaan johtaa ristiriitoihin ja vaikeuksiin läheisten ja työnantajan kanssa. Työn tai opiskelun laiminlyönti ovat yksi vaikean peliriippuvuuden haitoista, kun pelaaja ei kerta kaikkiaan pysty irrottautumaan pelistä ja alkaa näin korvata muuta toimintaa pelaamisella. Pahimmillaan vaarassa ovat riippuvaisen henkilön työsuhde tai opiskelupaikka oman terveyden lisäksi. Peliriippuvaisen on hyvä kysyä itseltään, onko hän koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen aina vain enemmän aikaa ja/tai rahaa tai onko hän koskaan valehdellut läheisilleen pelaamisestaan. Jos vastaus on kyllä, hälytyskellojen tulisi soida. Tällaisissa tilanteissa avun hakemisen kanssa ei kannata aikailla hetkeäkään, vaan tarttua puhelimeen ja ottaa yhteyttä peliriippuvuuden hoidon asiantuntijoihin ensi tilassa.

Monesti peliriippuvaista auttaa jo se, että tiedostaa oman ongelmansa ja alkaa kiinnittää tarkemmin huomiota omaan toimintaansa. Pelaamisen hyviä ja huonoja puolia voi kirjoittaa vaikkapa paperille ylös ja pohtia niitä ystävän tai läheisen kanssa. Läheinen ihminen voi kertoa oman mielipiteensä ja auttaa peliriippuvaista pääsemään kartalle toimintansa seurauksista. Riippuvaisella voikin monesti olla täysin vääristyneitä kuvitelmia pelaamiseen liittyen. Hän voi esimerkiksi kuvitella pystyvänsä korjaamaan taloudelliset ongelmansa pelaamisen avulla. Tällaiset uskomukset voivat olla vahvoja, ja niitä voi purkaa terapeutin kanssa.

Tietoa peliriippuvuudesta

Kun pelaamisesta tulee ongelma, se ei tuota enää entisenkaltaista mielihyvää. Peliriippuvuuteen liittyy runsaasti erilaisia oireita ja ongelmia, kuten sietokyvyn kasvaminen ja henkinen riippuvuus. Pelaamisen lopettamisesta tulee päivä päivältä vaikeampaa. Riippuvainen henkilö voi tuntea suurta häpeää pelaamisen takia ja yrittää salata sen läheisiltään. Pelaajan vuorokausirytmi saattaa mennä sekaisin, koska pelaaminen jatkuu läpi yön. Työ, opiskelu tai muut velvoitteet saatetaan väistää kokonaan. Sosiaaliset kontaktit saattavat myös vähentyä pelaajan ollessa yhä enemmän tekemisissä muiden eri puolilta maailmaa tulevien pelaajien kanssa internetin kautta, vaikkei olisi näitä koskaan edes tavannut. Kun peliriippuvuus oireet tunnistaa, on niihin helppo puuttua ja hakea apua.

Peliriippuvuus ei ole Suomessa ainoastaan aikuisten ongelma, vaan myös lapsilla voi olla peliongelmia. Seitsemänvuotiaista lapsista jopa puolet pelaavat digitaalisia pelejä lähes päivittäin. Liikapelaaminen voi vaikuttaa myös lapsen kehitykseen, joten merkkeihin on syytä kiinnittää huomiota. Lapsen peliriippuvuus oireet voivat näyttäytyä vaikeuksina keskittyä muuhun kuin pelaamiseen, kouluvaikeuksina, arvosanojen huonontumisena, poisjättäytymisenä harrastuksista, ärtymyksenä, pelaamisesta valehteluna, unettomuutena, niska- ja selkäsärkynä, rannekanavaoireyhtymänä ja hygienian laiminlyömisenä. Lapsi on aina aikuista alttiimpi peliriippuvuuden syntymiselle, mikäli lapselle ei tarjota siltä suojaa. Erityisen alttiita ovat lapset, joiden perhetaustasta löytyy riippuvuutta, sillä riippuvuuksiin vaikuttaa vahvasti myös aivokemia. Vanhemmilla on vastuu valvoa jälkikasvunsa pelaamista ja pelilaitteiden käyttöä. Lapsille onkin hyvä asettaa selvät aikarajat pelaamiselle jo pienestä pitäen, jolloin riippuvuuden synty voidaan estää. Parasta lääkettä lasten peliriippuvuuden hoitoon on yhteisen ajan viettäminen lasten kanssa.

peliriippuvuus oireet

Mistä apua peliriippuvuuteen?

Liiallinen pelaaminen ei ole leikin asia. Kun peliriippuvuus on saanut otteen elämästä, apu löytyy läheltä. A-klinikka, terveysasema ja mielenterveystoimisto ovat kaikki toimijoita, joille peliriippuvuuden ja erilaisten peliongelmien hoitaminen on arkipäivää. Jo pelkkä puhelinsoitto on ensimmäinen askel kohti positiivista muutosta. Joskus avun hakeminen voi hävettää avunhakijaa. Jos et rohkene soittaa, voit ensin keskustella ongelmasta netin kautta (www.peluuri.fi). Psykoterapiakeskus Vastaamon sivuilta (www.vastaamo.fi) löytyy useita peliriippuvuuden hoitoon erikoistuneita terapeutteja. Voit myös soittaa Peluurin auttavaan puhelimeen numeroon 0800 100 101, jos et löydä sopivaa hoitopaikkaa. THL:n Pelihaitat-sivuilta saat myös lisätietoja, kun tarvitset apua. Ympärivuorokautista apua peliriippuvuuteen annetaan Järvenpään sosiaalisairaalan Hietalinna-yhteisössä, Riippuvuusklinikka Tyynelässä, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa ja Kouvolan A-klinikan kuntoutusyksikössä. Peliriippuvuus apua saat, kunhan vain uskallat hakea!

  • A-klinikka, Mielenterveystoimisto ja Terveysasema auttavat peliriippuvaista
  • Järvenpään sosiaalisairaalan Hietalinna-yhteisö tarjoaa pelikatkaisuhoitoa
  • Keskustele pelaamisesta teemaryhmissä tai chatissa osoitteessa www.peluuri.fi
  • Peli poikki -ohjelma yhdistää oma-avun ja ammattilaisen tuen internetissä
  • Peluurin auttava puhelin 0800 100 101 auttaa peliongelmista kärsiviä

Voit hakea apua myös internetin kautta. Peluurin verkkosivuilla voit keskustella pelaamisesta teemaryhmissä tai chatissa osoitteessa www.peluuri.fi. Peluuri tarjoaa vertaistukea ja työkaluja muutoksen tueksi ja kulkee rinnallasi koko hoidon ajan. Peluurista löydät vertaistuen lisäksi esimerkiksi pelaamattomuuslaskurin, jolla voit laskea kuinka monta päivää olet ollut pelaamatta. Joskus tällainen tuki on korvaamatonta toipumisen tiellä. Peli Poikki -ohjelma taas yhdistää oma-apua ja ammattilaisen tukea internetissä. Sieltä saat apua peliriippuvuuden hoitoon erikoistuneilta ammattilaisilta ja vertaistukea muilta ongelmapelaajilta. Apua peliongelmaan on saatavilla useita eri reittejä, joten jokainen peliriippuvainen voi kokeilla erilaisia tapoja ja löytää itselleen sopivimman.

Ratkaisuja peliongelman hoitoon

Peliongelma voi hallita ja haitata elämää vakavasti. Peliriippuvuuden voittaminen on yhtä kuin oman elämän hallinta. Peliriippuvuus on pohjimmiltaan psyykkinen ongelma, ja riippuvaisen onkin hyvä kysyä itseltään, mihin ongelma oikeastaan pohjautuu. Onko kyseessä mahdollisesti pelko elämää kohtaan ja pelaaminen pakenemista tosielämästä? Olemme aikuisina vastuussa omasta elämästämme ja joskus on otettava vastuu myös ongelmistamme, sillä niitä tulee elämän eri vaiheissa vääjäämättä vastaan. Peliriippuvaisen ei kuitenkaan tarvitse kohdata ongelmiaan yksin, sillä apua on saatavilla. Riippuvainen kohtaa yleensä jossain vaiheessa kriisin pelaamisen suhteen. Kriisi on positiivinen, jos se auttaa peliriippuvaista hakemaan apua. Elämä voi jatkua myös peliriippuvaisuuden jälkeen äärimmäisen negatiivisista häpeän ja syyllisyyden tunteista huolimatta. Peliongelmaisen on hyvä sisäistää, että kohtalotovereita on paljon ja lohduttautua sillä ainakin sen verran, että uskaltaa tarttua avun oljenkorsiin.

Miten eroon peliongelmasta? Ongelman tunnistaminen ja välitön avun hakeminen ovat ensisijaisia toimia, jotka peliriippuvaisen tulee tehdä. Hoidossa opitaan metodeita haitallisten tunteiden muokkaamiseksi ja luodaan uusia tottumuksia pakkomielteisen pelaamisen tilalle. Näin peliriippuvaiselle luodaan vähitellen uusia ajattelu- ja toimintatapoja, jotka auttavat toipumisessa ja pysyvän muutoksen aikaansaamisessa. On hyvä huomata, että peliriippuvuudesta toipuminen todella on suuri elämänmuutos riippuvaiselle. Kun riippuvainen henkilö on toipumisen tiellä, hän voi ottaa käyttöön itselleen sopivia itsehoidon välineitä, jotta elämänhallinta onnistuu myös jatkossa. Mindfulness on tehokas tietoisen läsnäolon ja mielenhallinnan menetelmä, joka voi auttaa myös peliriippuvaisia hallitsemaan elämää ja ajatuksiaan. Se on itsehoidollinen menetelmä, jonka avulla opetellaan olemaan läsnä tässä hetkessä ilman minkäänlaisia vaatimuksia ja arvostelua. Mindfulnessin avulla peliriippuvainen voi pysyä kartalla ajatuksistaan ja tunteistaan ja huomata heti, jos ne alkavat mennä huonompaan suuntaan. Peliriippuvuuden päihittäminen on yhtä kuin oman elämän hallinta ja siihen on paljon työkaluja myös virallisen hoidon ulkopuolella, joten ratkaisun avaimet ovat aina saatavilla.

Päivitetty , Julkaistu